English
English
German
German
KLYTÄMNESTRA, Elektra , Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra , Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra , Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra with Susan Bullock, Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra with Susan Bullock, Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra with Susan Bullock, Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra , Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra , Prague 2016Patrik Borecký
KLYTÄMNESTRA, Elektra with Janice Baird, Seattle 2008
KLYTÄMNESTRA, Elektra, with Janice Baird, Seattle 2008
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Seattle 2008
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Seattle 2008
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Seattle 2008
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011 with Deborah PolaskiJavier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011 with Deborah PolaskiJavier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011 with Deborah PolaskiJavier del Real
KLYTÄMNESTRA, Elektra, Madrid 2011Javier del Real

Copyright © 2013 Rosalind Plowright OBE.
All rights reserved.

Created by Red Dragon IT Ltd